Cv Nasıl Hazırlanır ?

CV NEDİR?

Özgeçmiş (CV-Curriculum Vitae), genellikle iş başvurularında kullanılan, kişilerin kendi potansiyellerini işverenlere tanıtmak amacıyla hazırlanan içerisinde kişiye ait becerilerin, deneyimlerin, eğitim durumunun, iş tecrübesinin vb. bilgilerin yer aldığı yazılı bir belgedir.

ETKİLİ BİR CV NASIL HAZIRLANIR?

Etkili bir cv hazırlamanın ön koşulu kariyer hedeflerinin gerçekçi bir şekilde belirlenmesidir. Belirlenen kariyer hedefi kişinin başvurulacak pozisyona uygun kişisel ve mesleki özelliklerini tanıtıp başvuru amacını belirtirken yardımcı olacak önemli bir unsurdur. CV içerisinde kişisel bilgiler, eğitim bilgileri, iş ve staj deneyimleri, beceriler, eğitim ve sertifikalar ve referanslara yer verilmelidir.

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Ad-soyadı, açık adres, ulaşılabilir telefon numarası ve e-mail adresine özgeçmişin üst kısmında ortalanarak yer verilmelidir. Kişisel bilgileriniz, telefon numaranız ve e-posta adresiniz güncel olmalıdır. Mail adresiniz isim ve soyisimden oluşmalı, resmi olmalıdır.
 • Seçtiğiniz fotoğraf başvurulan pozisyona uygun olmalıdır. Pozitif bir fotoğraf tercih edilmeli, abartılı rötuş olmamalıdır.
 • Doğum tarihi, doğum yeri ve medeni durum da bu başlık altında yer almalıdır.
 • Erkeklerin askerlik hizmeti ile ilgili bilgiye yer vermeleri uygun olur. (Askerlik hizmeti başvuru yapılacak ülke veya kurumun politikaları ile bağlantılıdır. Özellikle yurt içinde bu hizmetin tamamlanmış olduğunu belirtmek erkek adaylara avantaj sağlayabilmektedir. Askerlik sürecinde gerçekleştirilen görevler başvurulan pozisyonla alakalı ise yazılması yine avantaj sağlayan bir durum olabilir.)
 • Uyruğa yer verilmelidir. (Özellikle yurtdışı için yapılan başvurularda yer verilmelidir.)
 • Sürücü belgesine yer verilmelidir. (Başvurulan pozisyon için bir gereklilik ise mutlaka yer verilmelidir.)

EĞİTİM BİLGİLERİ

 • Mezun olunan okul ve bölümler ters kronolojik sıra ile belirtilmelidir. Yani en son bitirilen okul en üstte yer almalıdır.
 • Okul bilgilerine yer verilirken giriş ve mezuniyet yılı yazılmalıdır.
 • Okul yaşantısı sürecinde elde edilen dereceler, başarılar ve genel not ortalaması çok düşük değilse yer verilmelidir.

İŞ VE STAJ DENEYİMLERİ

 • İş ve staj deneyimleri ters kronolojik sıra ile yazılmalıdır.
 • Çalışılan yerde ilgili pozisyonun belirtilmesi ve pozisyon doğrultusunda alınan sorumluluklar ve  yapılan işler sıralanmalıdır.
 • Bunlar belirtilirken yapılan işler ve alınan sorumluluklar özelinde elde edilen başarıların vurgulanması önemlidir.

BECERİLER

 • Bilinen yabancı diller ve bilgisayar programları seviyeleriyle birlikte yazılmalıdır. Bunun yanında başvurulacak ilgili pozisyon için gerekli spesifik becerilerde eklenmelidir.
 • İlgi alanları yazılmalıdır. Özellikle başvurulacak pozisyonla ilgili olabilecekler eklenmelidir.

EĞİTİM VE SERTİFİKALAR

 • Katılım gösterilen mesleki kurs ve eğitimlere, sertifikalara yer verilmelidir. Kronolojik sıraya uygun şekilde eklenmeli, eğitimin konusu, alındığı kurum, eğitimin başlangıç ve bitiş tarihleri ve eğitmenin ismi gibi detaylar yazılmalıdır.

REFERANSLAR

 • Referanslar başvurulan pozisyonla ilgili bağlantısı olan kişilerden seçilmelidir.
 • Referanslar ulaşılabilir olmalı ve ilgili kişi veya kişilerden referans olarak eklenilmesi için izni alınmalıdır.
 • Çok fazla referans gösterildiği takdirde başlıklara ayrılabilir. Bu başlıklar mesleki, akademik ve kişisel referanslar olarak ayrılabilir.
 • Her referansın adı soyadı, mevcut unvanı, çalıştığı yerdeki pozisyonu ve iletişim bilgilerine (e-posta ve telefon) yer verilmelidir.
 • Referans bilgileri paylaşılmak istenmediği takdirde ‘’Talep edildiğinde verilecektir.’’ ibaresine yer verilebilir.

YABANCI DİL

 • Yabancı dil bilgisi okuma, yazma, konuşma, dinleme becerileri olarak ayrı şekilde derecelendirilmelidir.
 • Varsa sınav puanı eklenebilir. (IELTS, TOEFL, YDS vb.)

İLGİ ALANLARI

 • Sizi diğer insanlardan ayıran ilgi alanlarınız eklenebilir. Genel ifadeler kullanmak etkisiz kalacaktır. Sanatsal, sportif, kültürel faaliyetlerden bahsedilebilir.

ÖN YAZI

Ön Yazı Nasıl Hazırlanır?

Ön yazı, özgeçmişin önüne eklenen ve özgeçmiş yanında vurgulayıcı mesajlar veren bir kapak sayfasıdır.

 • Ön yazıda başvuru yapan kişinin neden bu pozisyona başvurduğuna, bu pozisyona olan uygunluğuna, kariyer hedef ve beklentilerinin neler olduğuna yer verilmelidir.
 • Ön yazı, giriş, gelişme ve sonuç bölümünden oluşmalıdır.
 • Giriş bölümünde, kişi kendini tanıtmalı.
 • Gelişme bölümünde, başvuru yapılan pozisyonla neden ilgilenildiği açıklanmalıdır. Kişinin pozisyonla ilişkili özellikleri açıklanmalı, başvuru yapılan iş için uygunluğu açıklanmalıdır.
 • Belirli bir pozisyon ve iş dışında genel bir başvuru yapıldığı takdirde kariyer hedef ve beklentilere de yer verilmelidir.
 • Sonuç bölümünde ise teşekkür cümlesi yazılmalı ve bundan sonraki süreçte iletişimin nasıl sürdürülebileceği ile ilgili bilgilendirme yapılmalıdır.

ETKİLİ CV HAZIRLAMANIN PÜF NOKTALARI NELERDİR?

 • Özgeçmiş hazırlarken uzun, tekrarlanan ve abartılı ifadelerden kaçınılmalıdır.
 • Öz ve anlaşılır olmalıdır.
 • Üçüncü tekil kişi ağzıyla yazılmalıdır.
 • Times New Roman, Arial gibi yazı tipi, 11 veya 12 punto tercih edilebilir.
 • Yazım ve noktalama kurallarına dikkat edilmelidir.
 • Özellikler, elde edilen başarılar ve bu başarıların işverene kazandırdıkları vurgulanmalıdır.
 • Özgeçmiş ile sunulmak üzere başvurulan pozisyona ilişkin olarak ön yazı hazırlanmalıdır.
 • Ters kronolojik bir sıra takip edilmelidir.
 • Özgeçmişe fotoğraf eklenmelidir. Eklenilecek fotoğraf vesikalık olmalı, abartılı olmamalıdır. Gayri resmî, net olmayan ve boydan çekilmiş fotoğraflara yer verilmemelidir.
 • Doğruluk payı olmayan bilgilere yer verilmemelidir.
 • Özgeçmiş dosyasının adı “Ad Soyad” şeklinde kaydedilmelidir. Ciddiyetten uzak adlandırmalarla gönderilmemelidir.
 • Kişisel bilgiler başlığı altında yer alan e-posta adresi gayri ciddi bir şekilde düzenlenmemelidir. Ad ve soyad içeren bir e-posta adresi kullanılmalıdır.
 • Özgeçmiş içerisinde bilinirliği yüksek olan kurum ve kuruluş isimleri haricinde kısaltma kullanmaktan kaçınılmalıdır